+386 (0)2 888 06 43 info@glasbenaradlje.si

Svet staršev

Člani:
Lucija Habjan,
Jože Krajnc,
Saša Krenk,
Tina Rebol.

Predsednica:
Lucija Habjan

Predstavniki izvoljeni v Svet šole:
Jože Krajnc,
Saša Krenk,
Tina Rebol.

Za starše

Ob sprejemu učencev v Glasbeno šolo Radlje ob Dravi se pojavi precej novih obveznosti v materialnem smislu. Vpisnina in prispevek za materialne stroške ostajata enaka že šest let. Prispevek se bo odslej plačeval v osmih mesečnih obrokih od oktobra do maja.
Zaposleni v šoli bodo posredovali učencem najboljše kar je mogoče, zato se to pričakuje tudi od učencev in staršev.
Upoštevanje naslednjih sporočil, namenjenih staršem, so pomembna za dobre dosežke otrok.

Prisotnost

Učenci so dolžni obiskovati pouk vso šolsko leto pri vseh predmetih, razen v primeru bolezni. Starše prosimo, da ne načrtujejo dopustov v času pouka ali nastopov. V primeru odsotnosti čim prej obvestite učitelja ali tajništvo glasbene šole. S tem lahko učitelji prilagodijo pouk ostalim in izkoristijo čas za druga nadomeščanja ali glasbene dejavnosti.

Koncerti

Nastopi so pomemben vidik glasbenega izobraževanja, zato učencem poizkušamo omogočiti čim več takšnih izkušenj. Datumi nastopov in koncertov so javno objavljeni na spletnih straneh, oglasnih deskah ali v glasbeni knjižici. Pričakujemo, da učenci sodelujejo na nastopih po predvidenem programu.

Pouk in vaje

Čas pouk in vaj v šoli je predpisan s predmetnikom za glasbene šole, še veliko pa je treba narediti doma. Starše prosimo, da zagotovijo otrokom vso pomoč za resno in nemoteno vadenje inštrumenta, petja ali nauka o glasbi. Učitelj inštrumenta ali nauka o glasbi bo z veseljem svetoval kako organizirati čas za vajo. Staršem mlajših učencev predlagamo, da se udeležijo pouka, da bodo bolje pripravljeni za spremljanje vaj doma. Vadenje je pogoj, da se učenec nauči igrati. Vsaka beseda naj bo spodbudna. “V tistem, kar vadi, postaja mojster. … In to počne lažje, če čuti, da nekdo verjame vanj.”

Inštrumenti

Z inštrumenti je treba ravnati z vso skrbnostjo, tako s tistimi, ki so v prostorih Glasbene šole Radlje ob Dravi, kot s tistimi, ki jih imate v izposoji ali so v lasti učencev. Pred nakupom inštrumenta je dobro, da se posvetujete z učitelji – strokovnjaki.

Zdravje

Izvajanje glasbe je fizično zahtevna aktivnost, zato je pomembna skrb za telesno vadbo in zdravo prehrano. Pri izbiri športnih aktivnosti se je treba izogniti tistim, ki bi zaradi možnih poškodb ovirale glasbeni napredek za dalj časa. Tudi pri manjših poškodbah je treba opozoriti zdravnike na tovrstne  posledice. Če pride do resnega nelagodja ob vaji inštrumenta, je treba poiskati nasvet. Vadenje je trdo delo, vendar so poškodbe izključene.

Napredovanje

Starši naj spremljajo napredek svojega otroka na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, nastopih in v zapisih v glasbenih beležkah. Z veseljem bomo na voljo za pogovor in potrebne informacije. Prvo leto obiskovanja glasbene šole se lahko obravnava kot obdobje, ko se lahko ugotovi smiselnost nadaljevanja izobraževanja. Vsem pa, ki želijo obiskovati glasbeno šolo, priporočamo najprej obiskovanje glasbene pripravnice ali predšolske glasbene vzgoje ali plesne pripravnice.