+386 (0)2 888 06 43 info@glasbenaradlje.si

O šoli

 

POSEBNI DOSEŽKI

Na predlog učiteljskega zbora – učenec/učenka leta:

 • 2009 Luka KNEZ, kitara (Matej Švab)
 • 2010 Nina GRACEJ, petje (Aleš Marčič)
 • 2011 Kristijan ŠTELCER, kitara (Matej Švab)
 • 2012 KVARTET SAKSOFONOV: Anže ROPOŠA, Boštjan KRAPEŽ, Blaž STARC, Matevž ZUPANČIČ (Vojko Trnjek)
 • 2013 Blaž STARC, saksofon (Dejan Kus)
 • 2014 Matevž ZUPANČIČ, saksofon (Vojko Trnjek)

Na predlog vodstva šole:

 • 2015 Klara STRMČNIK, balet (Galina Čajka), Matic KAVCL, trobenta (Jani Lorber)

Na predlog vseh zaposlenih –  učitelj/osebnost leta:

 • 2010 Vojko TRNJEK, saksofon, za pedagoške, strokovne in umetniške dosežke
 • 2011 Silva KUS, vzdrževalka prostorov, za vztrajno, odgovorno in uspešno spreminjanje podobe Glasbene šole Radlje
 • 2012 Tatjana KREUCH, tajnica, za odgovorno in uspešno delo
 • 2013 Dejan KUS, saksofon, za dosežke na državni in mednarodni ravni
 • 2014 Vojko TRNJEK, saksofon, za strokovne in tekmovalne dosežke

Na predlog vodstva šole:

 • 2015 Galina ČAJKA KUHAR, za strokovne, umetniške in tekmovalne dosežke ter za odlične koreografije
 • 2015 Jani LORBER, za strokovne in tekmovalne dosežke v letu 2014 in 2015

 

ZGODOVINA

Glasbena šola Radlje ob Dravi je začela delovati leta 1960 kot ljudsko prosvetna glasbena šola v okviru Sveta Svobod in prosvetnih društev. Svoje delo je nadaljevala leta 1963 kot enota Delavske univerze do 1978. Nato je postala enota osnovne šole. Samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod je postala 1. 1. 1993. Leto pred tem se je preselila v stavbo iz leta 1908, v bivše evangeličansko župnišče na Koroški cesti 16.

Glasbeno šolo so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, 28/1998) ustanovile občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Lastnik objekta je občina Radlje, šola pa je upravlja s stavbo in zemljiščem. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občine ustanoviteljice, Občina Dravograd, prispevki staršev in donatorji zagotavljajo pogoje za delo zavoda.

Šola deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlokov o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Uvajanje prenovljenih programov poteka od šolskega leta 2002/2003.

Od leta 2006 je Glasbena šola v prostorih stare osnovne šole, ki je bila zgrajena 13. novembra 1898, na Koroški cesti 13.

Pouk imamo na matični šoli v Radljah in v Ribnici na Pohorju, Vuzenici, Breznu, Kapli, in v Dvorcu Bukovje v Dravogradu.

Ravnatelji glasbene šole skozi čas:

 • Vida Ogrinc, vodja OE OŠ Radlje ob Dravi
 • Irena Trojak
 • Oskar Globočnik, v. d.
 • mag. Milka Ajtnik
 • Matej Švab, v. d.

Prvo glasbeno izobraževanje so na Glasbeni šoli Radlje dobili:

 • Bauer Krivograd Nada, harmonika, diatonična harmonika, Glasbena šola Radlje
 • Damjanovič Damjan, direktor Slovenske filharmonije v Ljubljani
 • Isak Matjaž, klarinet, saksofon, Glasbena šola Slovenj Gradec
 • Klemenc Matjaž, trobenta, Glasbena šola Rogaška Slatina
 • Komprej Berta, oboa, Šolski center Slovenj Gradec (Muta)
 • Krajnc Sanja, flavta, Glasbena šola Radlje ob Dravi
 • Krajnc Timi, kitara, Glasbena šola Murska Sobota
 • Kržan Špela, flavta, Konservatorij za glasbo in balet Maribor
 • Kus Dejan, saksofon, Glasbena šola Radlje ob Dravi
 • Lauko Dani, saksofon, Glasbena in baletna šola Anton Martin Slomšek Maribor
 • Leitinger Izidor, trobenta, skladatelj, Pariz
 • Likar Andreja, glasbena pedagogika, ravnateljica Zasebne glasbene šole Melodija Muta
 • Razdevšek Aljaž, saksofon, Francija
 • Sgerm Kristan Damijana, glasbena pedagogika, Glasbena šola Radlje ob Dravi, OŠ Ribnica na Pohorju
 • Sgerm Tanja, glasbena pedagogika, Glasbena šola Rakovnik
 • Svanjak Simona, glasbena pedagogika, Osnovna šola Radlje ob Dravi
 • Šantl Zupan Karolina, redna profesorica flavte na Akademijah za glasbo v Ljubljani in Zagrebu, vodja Oddelka za pihala, trobila in tolkala na AG Univerze v Ljubljani
 • Urh Melinda, saksofon, Francija
 • Vogrin Tanja, harfa, petje, Glasbena šola Slovenj Gradec
 • Vrhnajk Igor, klarinet, Glasbena šola Idrija
 • Vrhnjak Karin, flavta, Glasbena šola Jesenice
 • Vulc Tadeja, skladateljica, Vuhred